Rezultati ispita iz kolegija PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 14. lipnja 2017. god.

 

Pismeni ispit su položili sljedeći studenti:

  1. Šimunović Andrea

  2. Galić Katarina

  3. Kolar Toni

  4. Petrić Antonio

  5. Jurišić Ana- Marija

  6. Šimunović Dragica

  7. Martić Mario

  8. Pelivan Ivana

  9. Dominiković Ana

 

Upis ocjena biti će u ponedjeljak 19. lipnja u 13h u kabinetu prof. dr. sc. Mirjane Milićević, broj 305 na Fakultetu prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti.

Rezultati ispita iz kolegija PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 14. lipnja 2017. god.
Pismeni ispit su položili sljedeći studenti:
1.
Šimunović Andrea
2.
Galić Katarina
3.
Kolar Toni
4.
Petrić Antonio
5.
Jurišić Ana- Marija
6.
Šimunović Dragica
7.
Martić Mario
8.
Pelivan Ivana
9.
Dominiković Ana
Upis ocjena biti će u ponedjeljak 19. lipnja u 13h u kabinetu prof. dr. sc. Mirjane Milićević,
broj 305 na Fakultetu prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanostRezultati ispita iz kolegija PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 14. lipnja 2017. god.
Pismeni ispit su položili sljedeći studenti:
1.
Šimunović Andrea
2.
Galić Katarina
3.
Kolar Toni
4.
Petrić Antonio
5.
Jurišić Ana- Marija
6.
Šimunović Dragica
7.
Martić Mario
8.
Pelivan Ivana
9.
Dominiković Ana
Upis ocjena biti će u ponedjeljak 19. lipnja u 13h u kabinetu prof. dr. sc. Mirjane Milićević,
broj 305 na Fakultetu prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanostRezultati ispita iz kolegija PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 14. lipnja 2017. god.
Pismeni ispit su položili sljedeći studenti:
1.
Šimunović Andrea
2.
Galić Katarina
3.
Kolar Toni
4.
Petrić Antonio
5.
Jurišić Ana- Marija
6.
Šimunović Dragica
7.
Martić Mario
8.
Pelivan Ivana
9.
Dominiković Ana
Upis ocjena biti će u ponedjeljak 19. lipnja u 13h u kabinetu prof. dr. sc. Mirjane Milićević,
broj 305 na Fakultetu prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanost

STUDIJSKE GRUPE