Služba za nastavu

Služba za nastavu Filozofskog fakulteta bavi se organizacijom nastave u Mostaru i dislociranim centrima u Orašju i Brčkom, prati i evidentira održanu nastavu, radi izračun nastavnih opterećenja stalno uposlenih djelatnika i vanjskih suradnika, obrađuje podatke iz nastave radi samoevaluacije fakulteta ili drugih dokumenata, uređuje Vodič kroz studije, Vodič za buduće studente te sudjeluje u radu Ureda za osiguranje kvalitete i Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete.

 

- Organizacija nastave

Prije početka svakog semestra pravi se raspored predavanja za sve obvezne kolegije, a potom i za pokrenute izborne kolegije u drugom tjednu nastave. Raspored se oglašava na oglasnim pločama studija i na internetskoj stranici fakulteta.

Služba za nastavu organizira raspored predavanja i ispita i u dislociranim centrima te sve obavijesti za studene dislociranih studija svakodnevno objavljuje na internetskoj stranici fakulteta.

 

- Praćenje i evidentiranje održane nastave

Služba za nastavu prikuplja, evidentira i pohranjuje tjedne evidencijske liste o održanoj nastavi. Na kraju semestra nastavnici dostavljaju i izvješće o održanoj nastavi za svaki kolegij. Na  temelju dostavljenih evidencijskih lista i izvješća na kraju semestra radi ukupno izvješće o održanoj nastavi na Fakultetu, koje usvaja Znanstveno-nastavno vijeće. Posebna se pozornost posvećuje evidentiranju održane nastave vanjskih suradnika i prikupljanju podataka koji se dostavljaju Službi za računovodstvene poslove kako bi se isplatili honorari prema broju održanih sati. Po odluci Znanstveno-nastavnog vijeća evidencijske se liste čuvaju jednu, a izvješća o održanoj nastavi četiri godine.

 

- Norme djelatnika i nastavna opterećenja

Služba za nastavu na početku svakog semestra radi tablicu nastavnih opterećenja, u kojoj se unose svi relevantni podatci: nastavno osoblje, svi kolegiji koji se izvode i satnice svih oblika nastave. Iz te tablice izvlače se sljedeći podatci: nastavna opterećenja svakog pojedinog  djelatnika, nastavna opterećenja po studijima i ukupna nastavna opterećenja na razini Fakulteta. Također se mogu dobiti podatci o opterećenjima prema vrsti oblika nastave i prema nastavnim ciklusima. Ti se podatci dostavljaju Rektoratu Sveučilišta u Mostaru, ali i drugim administrativnim službama Fakulteta, za potrebe ugovorâ i izračuna plaća, odnosno honorara vanjskih suradnika i slično.

 

- Pripremanje i uređivanje Vodiča kroz studije i Vodiča za buduće studente

Na početku svake akademske godine pripremaju se materijali za tiskanje Vodiča kroz studije. Od pročelnika i tajnika studija prikupljaju se nastavni planovi koji se potom uobliče u jedan dokument. Pored nastavnih planova studija Vodič kroz studije sadrži i druge relevantne informacije o Fakultetu, njegovu ustroju, organizaciji, kompetencijama pojedinih studija, popis zajedničkih obveznih i izbornih kolegija, popis djelatnika i drugo.

Vodič za buduće studente priprema se prije početka smotre Sveučilišta, a služi za informiranje i pripremu za upis budućim studentima Filozofskog fakulteta. Vodič za buduće studente sadrži temeljne informacije o razredbenom postupku i upisima, potrebnoj literaturi za pripremu, ali i ogledne primjerke testova prijamnih ispita. Svim zainteresiranim kandidatima Vodič se šalje i elektroničkom poštom.

 

- Dokumentiranja nastavnih planova i programa studija

Služba za nastavu čuva elektroničke primjerke svih studijskih programa koji su se od jedne do druge akademske godine dorađivali i mijenjali. Posljednji primjerci studijskih programa rađeni su za akademsku 2014./2015. godinu. Ti su programi u potpunosti reformirani, uređeni i lektorirani, usvojeni na Znanstveno-nastavnom vijeću i Senatu Sveučilišta te tiskani i uvezani. Kao takvi nalaze se i u knjižnici Fakulteta kako bi svim studentima i nastavnicima bili uvijek dostupni. U njihovu uređivanju uvelike je sudjelovala i Služba za nastavu te su i svi elektronički primjerci programa pohranjeni u ovoj službi.

 

- Rad unutar Ureda za osiguranje kvalitete Filozofskog fakulteta

Služba za nastavu sudjeluje u radu Ureda za osiguranje kvalitete Filozofskog fakulteta kao Služba za praćenje i unaprjeđenje kvalitete, a zadužena je za sva pitanja koja se tiču obrade podataka iz područja nastave. Tijekom akademske 2014./2015. godine najveći posao unutar ovoga ureda bio je obavljanje pripremnih poslova za akreditaciju Sveučilišta, koja je uspješno provedena u ožujku 2015. Pored toga, posao ove službe bio je i priprema drugih dokumenta za Rektorat Sveučilišta, a vezani su za nastavni proces, sudjelovanje na sjednicama Ureda itd.

 

Voditeljica Službe za nastavu: Marijana Glavina, dipl. nov.

Kontakt: 036/355-409

Kontakt za raspored nastave: 036/355-506