Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
doc. dr. sc. Arta Dodaj artadodaj@gmail.com 60 Psihologija nakon predavanja
Asist. Barbara Martinović barbara.martinovic.bm@gmail.com 43 Povijest umjetnosti Ponedjeljak, 12:30
Asist. Beat Čolak beatcolak@gmail.com 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru
Doc. dr. sc. Biljana Oklopčić biljana.oklopcic@gmail.com 38 Engleski jezik i književnost Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
Doc. dr. sc. Boris Berić boris.beric@bj.t-com.hr 38 Engleski jezik i književnost Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
Dr. sc. Boško Picula boskopicula@yahoo.com - Politologija Po dolasku
prof. dr. sc. Božo Goluža bozo.goluza@sve-mo.ba 42 Povijest utorkom i srijedom u 10,30
Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović bmarijan@unizd.hr 40 Arheologija Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora.
suradnik Dajana Cerovac dajanamikulic1@gmail.com 58 Socijalni rad Srijeda, 11h.
Prof. dr. sc. Damir Boras dboras@ffzg.hr 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Stranice