Obavijesti

16.06.2017 - 18:59
Pismeni dio ispita iz predmeta TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Daniela ZečevićEdina VoloderNataša MarkovUsmeni dio ispita održat će se 17. lipnja 2017. godine u 9.00 sati. 
09.06.2017 - 08:53
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETDISLOCIRANA NASTAVA U BRČKOM Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru vrši upis studenata na preddiplomski Studij odnosa s javnošću u akademskoj 2017/2018 godini.Preddiplomski studij traje tri...
24.05.2017 - 10:50
LJETNI ISPITNI ROKOVI 2017.KolegijTermini ispitaTehnike odnosa s javnošću; Odnosi s medijima i glasnogovorništvo17. 6. u 9,00 i 1. 7. u 9,00Javni nastupi17. 6. u 13,00 i 8. 7. u 13,00Integrirane komunikacije22. 6. u 15,00 i 6. 7. u 15,00Politički...
19.05.2017 - 09:13
Prof. dr. Božo Skoko održat će predavanja iz kolegija Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru u srijedu 7. lipnja od 9 do 13 sati.
16.05.2017 - 11:50
Prof. dr. Marin Ćorluka održat će predavanja iz kolegija Odnosi s javnošću u sportu od 12. do 14. lipnja 2017. po sljedećem rasporedu:ponedjeljak, 12. 6. od 15,30 do 20 satiutorak, 13. 6. od 9 do 13 i od  15 do 19 satisrijeda, 14. 6. od 9 do 13...
16.05.2017 - 09:43
Doc. dr. Ilija Musa održat će predavanja iz kolegija Tehnike odnosa s javnošću od 30. 5. do 2. 6. 2017. po sljedećem rasporedu:utorak, 30. 5. od 15 do 19,30 satisrijeda, 31. 5. od 8,30 do 14 i od 15 do 18 satičetvrtak, 1. 6 od 8,30 do 14 satipetak,...

Stranice