Home

Prijave na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade predaju se u Studentsku službu u zatvorenoj kuverti u razdoblju od 28. studenog do 2. prosinca 2016....
Sukladno Sveučilišnom kalendaru Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u petak, 18. studenoga 2016. i u petak 25. studenoga 2016....
Raspored sjednja diplomanata na promociji (11. studenog 2016.)
1
2
3

Novosti

Prijave na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade predaju se u Studentsku službu u zatvorenoj kuverti u razdoblju od 28. studenog do 2. prosinca 2016. godine. Kompletan tekst natječaja se može preuzeti ovdje  ...
Sukladno Sveučilišnom kalendaru Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u petak, 18. studenoga 2016. i u petak 25. studenoga 2016. godine.
Organizira: Filozofski fakultet Sveučilišta u MostaruOdjel: NovinarstvoPovod: Javna tribina povodom 19.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom i 20.11. Svjetskog dana djeteta i rođendana UN-ove Konvencije...