Obavijesti za studente

29.10.2014 - 14:58
Studenti moraju u ISS-u odabrati izborne predmete koje slušaju. Ukoliko student ne odabere izborni predmet putem ISS-a, neće moći predmet prijaviti na ispitnim rokovima.Izborni predmeti u ISS-u biraju se na sljedeći način:1. Nakon prijave u ISS (...
27.10.2014 - 10:45
Predavanja iz C  izbornog kolegija Interpersonalna komunikacija kod prof. dr. Ike Skoke , održavat će se utorkom 12.15-14.00h, amfiteatar 12. 
23.10.2014 - 09:58
Filozofski fakultet u petak, 24. listopada 2014. (Amfiteatar Vjekoslav Klaić ) organizira javnu tribinu.- 10.00 sati - Predavanje gospodina prof. Hans-Peter Niedermeiera, ravnatelja Instituta za izobrazbu novinara i stipendije Zaklade Hanns Seidel,...
22.10.2014 - 13:31
Promocija diplomiranih studenata  koji su završili preddiplomski, diplomski ili dodiplomski studij održat će se u petak, 24. listopada 2014. godine u 11,00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača.Svi diplomanti dužni su doći u 10.00 sati...
22.10.2014 - 09:00
Raspored sjedenja na promociji (24.10.2014.)

Stranice