Ispitni kalendar - Politologija

Politologija – izvanredni ispitni rok

Naziv kolegija

 

Travanjski rok

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

25. 4. u 9:30 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

26. 4. u 13 sati

Sistematska sociologija

27. 4. u 10 sati

Informatika (stari)

24. 4. u 9 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

28. 4. u 9:30 sati

Osnove ekonomske politike (stari)

25. 4. u 9 sati

Politička ekonomija

25. 4. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

27. 4. u 11 sati

Temeljni filozofski koncepti (stari)

24. 4. u 14 sati

Uvod u filozofiju

24. 4. u 14 sati

Uvod u političku znanost 2

26. 4. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

25. 4. u 12 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

27. 4. u 10 sati

Akademsko pismo

25. 4. u 14 sati

Engleski jezik (stari)

24. 4. u 17 sati

Engleski jezik 1

24. 4. u 17 sati

Engleski jezik 2

24. 4. u 17 sati

Njemački jezik (stari)

27. 4. u 10 sati

Njemački jezik 1

27. 4. u 10 sati

Njemački jezik 2

27. 4. u 10 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

28. 4. u 9:30 sati

Interpersonalna komunikacija

25. 4. u 11 sati

Marginalne skupine u društvu

27. 4. u 10 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi (stari)

27. 4. u 9 sati

Uvod u političke sustave

27. 4. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

26. 4. u 9 sati

Političke doktrine i ideologije

27. 4. u 10:30 sati

Javne politike

26. 4. u 15 sati

Uvod u političku etiku

26. 4. u 13 sati

Političko komuniciranje

25. 4. u 12:15 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

24. 4. u 9:45 sati

Informatika (stari)

24. 4. u 9 sati

Politička sociologija

27. 4. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi 2

26. 4. u 10 sati

Teorije države (stari)

27. 4. u 12:30 sati

Uvod u teorije države i prava

27. 4. u 12:30 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

27. 4. u 10:30 sati

Kantova politička misao

26. 4. u 13 sati

Politički marketing

25. 4. u 12:15 sati

Uloga međunarodne zajednice u BiH

25. 4. u 9:30 sati

Međunarodna zajednica i BiH (stari)

25. 4. u 9:30 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

25. 4. 10:30 sati

Pravni i politički sustav BiH (stari)

25. 4. 10:30 sati

Suvremena političko-filozofska misao

26. 4. u 13 sati

Suvremena političko-filozofska misao 1 (stari)

26. 4. u 13 sati

Suvremena političko filozofska misao 2 (stari)

26. 4. u 13 sati

Međunarodni ekonomski odnosi (stari)

25. 4. u 10 sati

Teorija i praksa diplomacije 1 (stari)

25. 4. 10:30 sati

Teorija i praksa diplomacije 2 (stari)

25. 4. 10:30 sati

Političke stranke

27. 4. u 11:30 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

27. 4. u 11:30 sati

Integracijski dometi Europske unije

26. 4. u 11 sati

Mediji i politika

3. 5. u 12:30 sati

Politika okoliša

26. 4. u 15 sati

Politička psihologija

24. 4. u 16:45 sati

Komparativna politika

27. 4. u 9 sati

Kantova politička misao (stari)

26. 4. u 13 sati

Interkulturalno razumijevanje

26. 4. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

27. 4. u 10 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

26. 4. u 13 sati

Politička i vojna povijest

26. 4. u 14 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

27. 4. u 12:30 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

27. 4. u 9 sati

Politički sustav Izraela

27. 4. u 9 sati

Osnove teorije vanjske

politike s vanjskom politikom BiH

25. 4. u 9:30 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

27. 4. u 10 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave

26. 4 u 15 sati

Komparativni politički sustavi

27. 4. u 9 sati

Suvremena geopolitika

28. 4. u 13 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

26. 4 u 15:45 sati

Suvremena diplomacija

26. 4. u 14 sati

Socijalna politika

27. 4. u 17 sati

Populacijska politika

26. 4. u 14 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

26. 4 u 15 sati

Politička kultura (stari)

27. 4. u 10:30 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

28. 4. 9:45 sati

Radno i socijalno pravo

27. 4. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička kultura

27. 4. u 10:30 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

26. 4 u 15:45 sati

Regionalizam i regionalizacija (stari)

27. 4. u 10:30 sati

Politička antropologija

27. 4. u 10 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

26. 4. u 13:15 sati

Znanost o miru

28. 4. u 13 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira (stari)

28. 4. u 13 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

27. 4. u 11:30 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

26. 4. u 13:15 sati

Feminističke teorije

25. 4. 10:30 sati

Projekti EU fondova

26. 4. u 12 sati

Europeizacija javnih politika

26. 4 u 15 sati

Teorije nacije i nacionalizma

26. 4 u 15:45 sati

Suvremene politološke teorije

26. 4 u 15:45 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH

26. 4. u 15 sati

 

Studiji