Rezultati ispita

Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistikaPraktični dio ispita položili su sljedeći studenti:Antonia Lonac Marija Eterović Sorić Antonia MatićObavijest o upisu ocjena bit će naknadno oglašena.
Rezultati I. kolokvija iz kolegija Informatika i statistika (praktični dio) položili su sljedeći studenti:...
Teorijski dio Informatika položili su sljedeći studenti: Ana Šimić Ivana Matijević Iva Dragović Dora Stjepanović Marija Eterović-Sorič Selma Mamoun Andrijana Soldo Ivana Babić Dijana Popadić Teorijski dio statistike položili su:...
Pismeni ispit iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Ana Medak    3-4Anica Barbarić   2-3Anton Musa   2Danijela Buntić    2Darija Vučić   2-3Dijana Popadić...
Pismeni ispit iz kolegija Siromaštvo i socijalna pomoć položile su: Paula Bunčić i Marina Mišura.
Rezultati ispita održanih 28. travnja 2017. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1.     Katarina Manenica2.     Ruža Šarčević3.     Silvija...

Stranice

Studijske grupe