Rezultati ispita

Prvi kolokvij održan 12.04.2017. godine iz kolegija Socijalni rad s pojedincem položili su: BROJ INDEX-A732072196851723972416869720568436450685968776849725268586061686368606855722172037222712870917237687072297215686472257217 
Rezultati kolokvija (I.) iz kolegija Maloljetnička delikvencija i socijalni radPrezime, ime studenta%ocjenaBilić, Roko21Boras, Nikolina764Brigić, Magdalena985Brnadić, Kristina211Bule, Antonija121Crnjac, Matea251Dunđer, Brigita643Džaja,...
Pismeni ispit iz kolegija Siromaštvo i socijalna pomoć položili su:Barbarić Martina, Matić Jakov, Primorac Marija, Talijančić Mladenka, Zrno Joka, Žužul Anton Tadej i NN.
Praktični dio ispita položile su:Mariana KrnjićNikolina VidovićObavijest o upisu ocjena bit će naknadno oglašena.
Rezultati ispita iz Socijalne psihologije (22.2.2017)Ispit su položili:·         6466    (3)·         6462    (2)· ...
Pismeni ispit održan 22.02.2017. godine iz kolegija Socijalni rad s pojedincem nije nitko položio. Ispit iz kolegija Socijalni rad s osobama s invaliditetom su položili: Broj indeksa:     ...

Pages

Studijske grupe