Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave položili su:Ivan CrnjacTomislav GlamuzinaGoran Bošnjak Ispit iz kolegija Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH položili su:Pero NikićAna Juka 
Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanog 7.7.2017. Položili su sljedeći studenti:Boris FilipićBranimir GalićMarija MostaracStefan MedanDario LasićMarija MarkotaSilvija KlišaninDanijela PaponjaAntonela LuburićBoris...
Ispit iz kolegija Javne politike položili su:Matea PrusinaKristijan FalakMaja Biletić Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su:Ivana ČančarevićDamir IvankovićTomislav PušićIvan CrnjacDanijela PaponjaGojana PaponjaMarija...
Rezultati ispita iz kolegija Znanost o miru održanog 5.7.2017.Položili su sljedeći studenti:Marija MarkotaIvana PrlićIvana PervanBoris TomićAntonela LuburićDanijela Paponja Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Pismeni ispit iz kolegija Antička i srednjovjekovna politička filozofija (4. 7. 2017.) položila je:1.     VIDOVIĆ, MatejaUvid u testove – 5. 7. 2017. u 9:30 h – ured 33Usmeni dio ispita bit će održan 5. 7. 2017. u 10:...
Pismeni ispit iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao (4. 7. 2017.) položili su:1.     GALIĆ, Marko2.     CRNJAC, Marin3.     SOSA, FranoUvid u testove – 5. 7. 2017. u 9:30 h...

Stranice

Studijske grupe