Rezultati ispita

Pismeni dio ispita položili su:1. Stjepan Nižić         dobar (3)2. Ana Kovač             dovoljan (2)3. Zorana Terzić        dovoljan (2)4. Lorena Schmuch ...
Rezultati I ljetnog  roka– Politička psihologija (12.06.2018)Ispit su položili:1. 7684  (2)2. 7703  (2)N.B.  O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni. 
Rezultati pismenih ispita održanih 14. lipnja 2018. Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položila je Marijana Karačić.Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 14. lipnja 2018. u 12 sati.
Upravljanje projektimaIME I PREZIME1 kolokvij2 kolokvijdolasciukupnoocjenaVedran Raič45455955Nikolina Planinić38458915Monika Perić26456773Anđela Šošić30455804Anja Markota38301693Radoslav Šimunović3527264 2Matea Vidović44308824Sanja...
Pismeni dio ispita iz predmeta ODNOSI S MEDIJIMA I GLASNOGOVORNIŠTVO  položili su sljedeći studenti:                       ...
Pismeni dio ispita iz predmeta TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Ante Primorac  2-3 Na predroku su položili:Ana - Marija Markov  5Ana - Marija Polić  4 Ana Mustapić  3Antonela Jerković ...

Stranice

Studijske grupe