Rezultati ispita

Rezultati prvoga kolokvija iz kolegija Političko komuniciranje održanoga 12.12.2017.  Dajana Medić 4-Marijana Bošnjak 3+Katarina Čuljak 5-Anđela Menalo 2Filip Kožul 3Josip Vasilj 2-Anamarija Bilić 5-Ivana Vasilj 3-Daria Galić 2Blaženka Akmađžić...
Prvi kolokvij iz kolegija Politički odnosi s javnošću položili su sljedeći:Marija Azinović 5-Elma Baručija 5-Ana- Marija Polić 5-Luka Mamuza 3-Ivan Rašić 4Danijela Mandić 5-Marina Marjanović 3-Bernarda Ostojić 4-Katarina Vidović 2Martin Ćorić...
Rezultati ispita iz kolegija Sportsko novinarstvo:1. Ivana Kolobarić  dovoljan (2)Upis ocjene bit će održan u ponedjeljak (30. listopada) u 9.30 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Tisak III:1. Ivana Kolobarić dovoljan (2)2. Josipa Topić  dovoljan (2)Usmeni dio ispita bit će održan u ponedjeljak (30. listopada) u 9.30 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu:1. Sarah Kraljević   vrlo dobar (4)Upis ocjena bit će održan u petak u 10.30 sati.
Rezultati ispita iz kolegija Sportsko novinarstvo:1. Ines Đurković-Tomič  dovoljan (2)Upis ocjena bit će održan u petak u 10.30 sati.

Stranice

Studijske grupe