Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe nitko nije položio.Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika  položili su:1.      MLADEN NOLA2.     ...
Pismeni dio ispita iz predmeta PRAVI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU  položili su sljedeći studenti:Dajana Jozić  2-3Luka Čuljak  2Maja ŠaravanjaMartina Pleština  4-5Matea Raguž  2-3Teo Grančić  2-3Usmeni dio ispita obavit će...
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJSKO PRAVO položili su sljedeći studenti:Ena Matrković  4-5Petra Japunčić  2Stanko Bevanda 3_______________________________________Anđela Jurišić  1-2Tomislav Pavić  1-...
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJSKO PRAVO položili su sljedeći studenti:Ena Matrković  4-5Petra Japunčić  2Stanko Bevanda 3_______________________________________Anđela Jurišić  1-2Tomislav Pavić  1-...
Pismeni ispit iz kolegija Glasnogovorništvo položio je:Teo Grančić   2Usmeni ispit i upis ocjena bit će u petak, 23. lipnja 2017. godine, u uredu br. 54 u 8.15 sati.  
Ispit iz kolegija Teorije masovnih medija položili su sljedeći studenti:Branka Dijaković   2Valentina MIletić   2Upis ocjena bit će u petak, 23. lipnja 2017. godine, u uredu br. 54 u 8.15 sati.

Stranice

Studijske grupe