Rezultati ispita

TV2Mila Čolak 3Manuela Čović 3 TV1Ena Matković 4
Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položile su MARTINA ROČAK i ENA RADOŠ.Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika nitko nije položio.Usmeni ispit održat će se u srijedu, 5. srpnja 2017. u 8....
Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položile su MARTINA ROČAK i ENA RADOŠ.Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika nitko nije položio.Usmeni ispit održat će se u srijedu, 5. srpnja 2017. u 8....
Pismeni ispit iz kolegija Glasnogovorništvo položili su: Nikolina Petraš   3 - 4Mila Čolak   3Ivana Kolobarić   2 Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u četvrtak, 29. lipnja, u 9.30 sati u uredu br. 54.
Pismeni ispit iz kolegija Pravni aspekti odnosa s javnošću položili su:Maja Pašalić    3Monija Markić   3______________________Ines Đurković - Tomič   1- 2Ivan Čupić    1- 2Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u...
Popis studenata koji su položili ispit iz predmeta:“Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju“ održanog dana  27. lipnja  2017. godine.1. Ćosić, Ivona2. Eterović, Josipa3. Golemac, Mate4. Jelavić, Iva5...

Stranice

Studijske grupe