Rezultati ispita

Položili su:1. Martina Nižić2. marija Šušak3. Kristina Ćutuk4. Ivana Šarac5. Martina Martinović6. Goran Ćesić7. Ružica Ereš8. Marko Bunoza9. Ivan Ćilić1010. Goran Bošnjak11. Jelena Ćorić12. Ivana Vučić13. Ante vlašić14. Martina Ročak15. Monika...
Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položila je Nina Jakičević.Na usmeni ispit pozivaju se Gordana Ilić i Angela Musa.Usmeni ispit održat će se u petak, 16. veljače 2018. u 8.30.
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJI I NASILJE položili su sljedeći studenti:Anđela Barbarić  3-4Ante Vlašić  2Dario Drmać  3Marko Soldo  4-5Renata Alpeza  3Stela Radojević  4-5Vikica Drljo Akrap  3-4Hrvoje Zovko...
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJSKO PRAVO nije položila studentica koja je pristupila ispitu.
Pismeni dio ispita iz predmeta Teorije masovnih medija položili su sljedeći studenti:Dora Srzić   2Gordana Šimović  2Lucija Palac  4Martina Jurić   4Mijo Brkić   4Milan Bebek   2Usmeni dio ispita...
Pismeni dio ispita iz predmeta Glasnogovorništvo položili su sljedeći studenti:Anamarija Radoš   5Anamarija Soldo    5Ante Musa   3Marin Vučković   1-2Željko Glavočević    3Usmeni dio...

Stranice

Studijske grupe