Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položila je VALERIJA BAGO.Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su:1.      NIKOLINA POPOVIĆ2.     ...
Pismeni dio ispita kod akademika Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Dorotea Lukačević- Ivan Kelava- Ivana Rašić- Mathea Marić- Lolita PenavaHrvatska književnost 20. st.- Ante Banović- Jasminka Kolovrat- Mateo...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:1.       IVANA MARKIĆ2.       MIA MUSIĆ3.       MATEO RAGUŽPismeni ispit iz...
Pismeni dio ispita kod akademika Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Tamara Ćubela- Ana Bagarić- Marin Bošnjak- Matea Jurčević- Ivana Mandić- Lucija Škurla- Monika ŠkobićHrvatska književnost 20. st- Dragica Pavica...
Pismeni ispit na predroku iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položili su:IVAN VOLIĆIVANA TOKIĆKLARA MRŠOANAMARIJA BRAJKOANA MEDAKMONIKA KAPETANOVIĆPETRA JURIČ Usmeni ispit održat će se u utorak, 7. veljače 2017. u 9...
Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:1.      SAMANTHA BARTULA2.      ANITA IVANKOVIĆ3.      GRGO SESAR4.    ...

Pages

Studijske grupe