Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položile su:1.      MARIJANA BARBARIĆ2.      GLORIA KARAMATIĆPismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položila...
Pismeni dio ispita kod akdemika Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Iva Plazibat- Ana Ivanković- Ružica GrgićHrvatska književnost 20. st.- Lucija Škurla- Monika Škobić- Ivana Mandić- Ivana ŽepačkićKnjiževnost...
 REZULTATI ISPITA IZ HSJ održanih 12. lipnja 2017. Hrvatski pravopis Student                          ...
 Pismeni ispit na predroku iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su sljedeći studenti:1.     GRGO SESAR2.     ANITA IVANKOVIĆ3.     MIA MUSIĆ4.   ...
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:- Valentina Mucić- Matea Lukić- Ružica Jurčević- Bernarda Ivičević- Ivana Jurišić- Nikolina Vujinović- Iva Pavić- Andrija Šego- Matea Kevo- Matea...
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su sljedeći studenti:- Matea Jurčević- Ivana Rašić- Ivan Kolak- Tamara Ćubela- Ana Bagarić- Dorotea Lukačević- Jelena Kikaš- Marija Rozić- Mathea Marić Termin...

Stranice

Studijske grupe