Vodič za buduće studente

Istražite Filozofski fakultet kroz virtualnu šetnju. Virtualni prikaz Filozofskog fakulteta dostupan je klikom na sliku.

Organizacija studija na Filozofskom fakultetu

U akademskoj 2016. /2017. godini u prvom i drugom ciklusu studija Filozofski fakultet budućim studentima nudi 18 različitih studijskih programa:

1. Studij arheologija

2. Studij engleski jezik i književnost

3. Studij hrvatski jezik i književnost

4. Studij filozofija

5. Studij informacijske znanosti

6. Studij komparativna književnost*

7. Studij latinski jezik i rimska književnost

8. Studij logopedija

9. Studij novinarstvo

10. Studij njemački jezik i književnost

11. Studij odnosi s javnošću

12. Studij politologija

13. Studij povijest

14. Studij povijest umjetnosti

15. Studij psihologija

16. Studij ruski jezik i književnost

17. Studij socijalni rad

18. Studij talijanski jezik i književnost

*Studij komparativne književnosti je novi studij Filozofskog fakulteta, koji se pokreće u ak. 2016./2017. godini!

Filozofski fakultet na preddiplomskim studijima nudi jedanaest jednopredmetnih i trinaest dvopredmetnih studija, koji se svi mogu međusobno kombinirati.

Jednopredmetni studiji su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Hrvatski jezik i književnost

4. Informacijske znanosti

5. Logopedija

6. Novinarstvo

7. Njemački jezik i književnost

8. Odnosi s javnošću

9. Politologija

10. Psihologija

11. Socijalni rad

 

Dvopredmetni studiji* su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Filozofija

4. Hrvatski jezik i književnost

5. Informacijske znanosti

6. Komparativna književnost

7. Latinski jezik i rimska književnost

8. Novinarstvo

9. Njemački jezik i književnost

10. Povijest

11. Povijest umjetnosti

12. Ruski jezik i književnost

13. Talijanski jezik i književnost

* Prvi put u ak. 2016./2017. godini nudi se mogućnost kombiniranja svih dvopredmetnih studijima (78 studijskih grupa).

 

Trajanje studija:

Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine) i po završetku se stječe zvanje prvostupnik – bacalaureat.

Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine) i po završetku se stječe zvanje magistar struke.

 Način studiranja:

Redoviti studij

Namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji po toj osnovi ostvaruju određena prava (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).

Izvanredni studij

Namijenjen je prvotno polaznicima koji su u radnom odnosu, ili zbog nekih drugih razloga žele studirati po posebnom režimu i sami snose troškove studija (promjena zanimanja, doškolovanje, stjecanje zvanja profesora i sl.). Izvanredni studij ne postoji na odjelima koji u svojoj kombinaciji imaju strane jezike, arheologiju, povijest umjetnosti, te na studijima psihologije i logopedije.

Redoviti studij uz plaćanje

To je studij na kojem se izlazi  u susret studentima za koje društvena zajednica nije izdvojila participaciju te sami snose troškove svoga studiranja. Oni također imaju određena prava kao i studenti u redovitom statusu (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).