Kontakt

Filozofski fakultet obrazac

Kontakt podaci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru proizašao je iz Pedagoškog fakulteta akademske 2005. /2006. godine. Prvotno je nazvan Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti, a potom preimenovan u Filozofski fakultet. Djelatnost Fakulteta određena je Statutom fakulteta kao visokoškolske ustanove obrazovanja studenata na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Adresa: Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: 036/ 355 – 400
Fax: 036/ 355 – 401
E-mail: ff@sve-mo.ba
Transakcijski račun: 3381002202661957, UniCredit Bank BiH, d. d. Mostar

KABINET

Broj telefona

Broj kabineta

PRIJAVNICA (centrala)

355-400

 

STUDENSKA REFERADA

355-404

10

PRAVNA SLUŽBA

355-403

9

REFERADA ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

355-503

9

DEKANAT  tajnica

355-410
355-506

1

FAX

355-401

 

REFERENT ZA NASTAVU

355-409

37

RAČUNOVODSTVO

355-407

8

BLAGAJNA

355-437

78

KNJIŽNICA

355-405

74

ODJELI

KABINET

Broj telefona

Broj kabineta

ARHEOLOGIJA

355-422

40

POVIJEST

355-408

41

355-420

42

POVIJEST UMJETNOSTI

355-421

43

LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST

355-423

44

355-539

215

FILOZOFIJA 

355-424

46

355-415

45

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

355-416

47

355-425

48

NJEMAČI JEZIK I KNJIŽEVNOST

355-419

49

355-427

50

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

355-428

51

355-429

52

355-544

318

SOCIJALNI RAD 

355-430

53

355-435

58

NOVINARSTVO

355-431

54

355-432

55

POLITOLOGIJA

355-433

56

355-434

57

PSIHOLOGIJA

355-426

59

355-436

60

INFORMACIJSKE ZNANOSTI 

355-414

355-506

62