Jezici

Obrane radova

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

 

Marijana Dragaš branit će doktorsku disertaciju

s naslovom Promoviranje ideologije temeljem političkih mitova

 

Obrana će se održati 11. travnja 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.