Jezici

Ispitni kalendar - Politologija

Politologija – izvanredni ispitni rok 2016./2017.

Naziv kolegija

 

Apsolventski rok

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

23. 10. u 9 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

23. 10. u 10 sati

Sistematska sociologija

25. 10. u 10:30 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

26. 10. u 15 sati

Osnove ekonomske politike (stari)

24. 10. u 9 sati

Politička ekonomija

24. 10. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

23. 10. u 12 sati

Temeljni filozofski koncepti (stari)

25. 10. u 11 sati

Uvod u filozofiju

25. 10. u 11 sati

Uvod u političku znanost 2

23. 10. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

25. 10. u 8:30 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

25. 10. u 10:30 sati

Akademsko pismo

24. 10. u 14 sati

Engleski jezik (stari)

23. 10. u 15 sati

Engleski jezik 1

23. 10. u 15 sati

Engleski jezik 2

23. 10. u 15 sati

Njemački jezik (stari)

27. 10. u 10 sati

Njemački jezik 1

27. 10. u 10 sati

Njemački jezik 2

27. 10. u 10 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

26. 10. u 15 sati

Interpersonalna komunikacija

24. 10. u 10 sati

Marginalne skupine u društvu

25. 10. u 10:30 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi (stari)

26. 10. u 10:45 sati

Uvod u političke sustave

26. 10. u 10:45 sati

Međunarodni politički odnosi 1

23. 10. u 8 sati

Političke doktrine i ideologije

24. 10. u 12:15 sati

Javne politike

24. 10. u 12 sati

Uvod u političku etiku

23. 10. u 10 sati

Političko komuniciranje

25. 10. u 12 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

23. 10. u 8:30 sati

Politička sociologija

25. 10. u 10:30 sati

Međunarodni politički odnosi 2

23. 10. u 8 sati

Teorije države (stari)

25. 10. u 12 sati

Uvod u teorije države i prava

25. 10. u 12 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

24. 10. u 12:15 sati

Kantova politička misao

23. 10. u 10 sati

Politički marketing

25. 10. u 12 sati

Uloga međunarodne zajednice u BiH

23. 10. u 9 sati

Međunarodna zajednica i BiH (stari)

23. 10. u 9 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

26. 10. u 12:15 sati

Pravni i politički sustav BiH (stari)

26. 10. u 12:15 sati

Suvremena političko-filozofska misao

23. 10. u 10 sati

Suvremena političko-filozofska misao 1 (stari)

23. 10. u 10 sati

Suvremena političko filozofska misao 2 (stari)

23. 10. u 10 sati

Međunarodna politička ekonomija

24. 10. u 10 sati

Međunarodni ekonomski odnosi (stari)

24. 10. u 10 sati

Povijest diplomacije

24. 10. u 12:15 sati

Teorija i praksa diplomacije 1 (stari)

24. 10. u 12:15 sati

Teorija i praksa diplomacije 2 (stari)

24. 10. u 12:15 sati

Političke stranke

26. 10. u 11:30 sati

Izborni sustavi

26. 10. u 11:30 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

26. 10. u 11:30 sati

Integracijski dometi Europske unije

23. 10. u 8 sati

Mediji i politika

23. 10. u 9 sati

Politika okoliša

 

Politička psihologija

23. 10. u 13 sati

Komparativna politika

26. 10. u 10:45 sati

Kantova politička misao (stari)

23. 10. u 10 sati

Interkulturalno razumijevanje

23. 10. u 8 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

25. 10. u 10:30 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

23. 10. u 8 sati

Politička i vojna povijest

25. 10. u 12 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

25. 10. u 12 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

26. 10. u 10:45 sati

Politički sustav Izraela

26. 10. u 10:45 sati

Osnove teorije vanjske

politike s vanjskom politikom BiH

23. 10. u 9 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

25. 10. u 10:30 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave

24. 10. u 12 sati

Komparativni politički sustavi

26. 10. u 10:45 sati

Suvremena geopolitika

27. 10. u 13 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

25. 10. u 13 sati

Suvremena diplomacija

23. 10. u 8 sati

Socijalna politika

23. 10. u 13 sati

Populacijska politika

25. 10. u 12 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

24. 10. u 12 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

26. 10. u 12:15 sati

Politička kultura (stari)

26. 10. u 12:15 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

25. 10. u 8 sati

Radno i socijalno pravo

24. 10. u 14 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička kultura

26. 10. u 12:15 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU (zamjenski)

25. 10. u 13 sati

Regionalizam i regionalizacija (stari)

24. 10. u 12:15 sati

Politička antropologija

25. 10. u 10:30 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

23. 10. u 9 sati

Znanost o miru

27. 10. u 13 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira (stari)

27. 10. u 13 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

26. 10. u 11:30 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

23. 10. u 9 sati

Feminističke teorije

26. 10. u 12:15 sati

Projekti EU fondova

25. 10. u 16 sati

Europeizacija javnih politika

24. 10. u 12 sati

Teorije nacije i nacionalizma

23. 10. u 9 sati

Suvremene politološke teorije

23. 10. u 9 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH

23. 10. u 8 sati

 

Studiji