Stipendije i studiranje u inozemstvu

Sveučilište Transilvanija u Brasovu (Rumunjska) omogućuje stipendiranje za 10 studenta u akademskoj 2017./2018. godini.Rok za prijavu je 28.4.2017., a više informacija se može pronaći na linku:   <http://www.unitbv.ro/en/academica.aspx...
U okviru CEEPUS programa omogućeno je stipendiranje 6 studenta za Ljetnu školu na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska), (stipendije se odnose na sve članice RCAA) za razdoblje od 28.7. do 6.8.2017.Na natječaj se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa...
Studenti diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija te postdoktorandi  sa sveučilišta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Cipra, Turske, Mađarske, Rumunjske, Bugarske i...
Europski forum Alpbach u 2017. godini nudi stipendije za 700 studenata svih studijskih usmjerenja te im na taj način pruža mogućnost sudjelovanja na seminarima, simpozijima, plenarnim debatama i drugim manifestacijama u sklopu foruma, uključujući...
Otvoren je natječaj za Antall József ljetnu školu koja je namijenjena studentima diplomskih i poslijediplomskih studija, a održat će se u Budimpešti od 3. do 14. srpnja 2017. Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2017. Više informacija se može pronaći...
Otvoren je natječaj za studente diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija za Fulbright Foreign Student Program za akademsku godinu 2018./2019. Rok za prijavu je 30. travnja 2017. godine, a više informacija se može pronaći ovdje.

Stranice