Stipendije i studiranje u inozemstvu

Otvoren je natječaj za prijavu studenata na Silesian University of Technology u Gliwicama, Poljska za zimski semestar 2017./2018., a za BiH je odobreno 5 stipendija.Zainteresirani studenti trebaju biti minimalno 2. godina preddiplomskog studija i...
U tijeku je natječaj za prijavu studenata na Sveučilište METU u Ankari, Turska za zimski semestar 2017./2018., a za Sveučilište u Mostaru je odobrena 1 stipendija. Zainteresirani studenti trebaju biti minimalno 2. godina ukoliko se prijavljuju za...
Otvoren je natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru u okviru Erasmus+ programa za akademsku 2017./2018. Godinu u okviru kojeg je za Sveučilište u Mostaru  odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa.Svi zainteresirani studenti...
Otvoren je natječaj za Sveučilište u Granadi za zimski semestar 2017./2018. Za studente Sveučilišta u Mostaru odobrene su 3 stipendije za preddiplomski studij i jedna za doktorski (1 semestar). Ukoliko studenti nisu sa jezičnih studija bitno je da...
Otvoren je natječaj "Green Talents" u okviru kojeg se mogu dobiti stipendije za istraživački rad. Više informacija o natječaju se može pronaći ovdje. 
Otvoren je Erasmus+ natječaj za Sveučilište u Grazu na koji se mogu prijaviti studenti 1. i 2. ciklusa. Svi zainteresirani studenti dužni su putem emaila erasmus+k107@sve-mo.ba dostaviti sljedeće podatke i  dokumentaciju najkasnije do 24.04....

Stranice