Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz predmeta Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Daniel Marić  3Dolores Dragović  3Grgo Sesar  3Ivana Tavra 2Kazimir Bekavac  2Mara Kovačević  3Marija Vukoja  3Marija Zovko...
Popois studenata koji su položili pisemeni ispit iz kolegija Siromaštvo i socijalna pomoć: Bule Antonija, Livančić Martina, Lovrić Katarina, Kelaava Matea, Marević Daniela i Midlih Lea.
Rezultati ispita Socijalna politika i socijalni menadžment održanog 25.04.2018.Barbara Batarilo 2Upis ocjene vršit će se 16.05.2018 u kabinetu prof Obradović u terminu konzultacija.Radovi se mogu pogledati 03.05.2018 od 13h do 13.:20 u kabinetu 53...
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položile su:Chiara CaricchiIva GagroMarija OstojićJosipa ŠirićIsabella Brzica. Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položile su:Nikolina...
Ispit iz kolegija Mediji i odgoj, održan 24. travnja, položili su:Ereš MirjanaJurilj Ina Studentice ocjene mogu vidjeti u ISSu.Termin upisa ocjena biti će pravovremeno oglašen. 
Ispit iz kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima, održan 24. travnja, nitko nije položio.

Stranice

Studijske grupe