Rezultati ispita

Drugi kolokvij održan 24.05.2017. godine iz kolegija Socijalni rad s pojedincem položili su: BROJ INDEX-A712868707241723960617225687772156869709172527203685572197320722268436859723768606863722168586851721768646450722972056849Konačnu...
Predrok iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 17. svibnja, položili su:Šantić Antonela Čolak Maja Fazlić Adna Gardavski Karla Kalfić Ivana Perutina Katarina Talić Ivana Tanović Merima Vukoja Nikolina ...
Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistikaPraktični dio ispita položili su sljedeći studenti:Antonia Lonac Marija Eterović Sorić Antonia MatićObavijest o upisu ocjena bit će naknadno oglašena.
Rezultati I. kolokvija iz kolegija Informatika i statistika (praktični dio) položili su sljedeći studenti:...
Teorijski dio Informatika položili su sljedeći studenti: Ana Šimić Ivana Matijević Iva Dragović Dora Stjepanović Marija Eterović-Sorič Selma Mamoun Andrijana Soldo Ivana Babić Dijana Popadić Teorijski dio statistike položili su:...
Pismeni ispit iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Ana Medak    3-4Anica Barbarić   2-3Anton Musa   2Danijela Buntić    2Darija Vučić   2-3Dijana Popadić...

Stranice

Studijske grupe