Rezultati ispita

Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (14.9.2017.)Praktični dio položili su sljedeći studenti:Ana Bilić Magdalena Samardžić Claudia Matešić Monika CigićMateo Šetka Zorica Katavić Dijana...
Pismeni ispit iz kolegija Siromaštvo i socijalna pomoć položili su: Begić Ivana (1829DS), Grabar Luka, Kurbaša Ljubica i Miloš Marija.
Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 11. rujna, položili su: Kuštro Irena Dolić Antonia Sekić Nikolina Proleta DarijaPandža SanjaĐotlo Martina Sušac Antonela Mihić Viktorija Šakota Katarina ...
Ispit su položile:StudentIzlaganje/kritički osvrtBrkić, Vesna+Ćavar, Lucija+Ćužić, Marina?Uviid u test i upis ocjene održat će se 14.9.2017. u 11 i 30 sati.
Ispit je položila Vujinović, Josipa. Uvid u test i upis ocjene održat će se 14.9.2017. u 11 i 30 sati u uredu 58.
Ispit su položili:StudnetSeminarski radKolak, Angelo+Lulić, Anita+Mandić, Josipa+Šarić, Slivija+Tolić Šanić, Andrijana-Uvid u test i upis ocjena održat će se 14.9.u 11 sati u uredu 58.

Stranice

Studijske grupe