Rezultati ispita

Položili su:1. Martina Nižić2. Marija Šušak3. Kristina Ćutuk4. Ivana Šarac5. Martina Martinović6. Goran Ćesić7. Ružica Ereš8. Marko Bunoza9. Ivan Ćilić10. Goran Bošnjak11. Jelena Ćorić12. Ivana vučić13. Ante Vlašić14. Martina Ročak15. Monika...
Rezultati ispita iz kolegija „Politika okoliša“ od 21.02.2018.Položili su sljedeći studenti:ALPEZA, LUKA                     BARIŠIĆ...
Rezultati 2. ispitnog roka  u veljači 2018. – Engleski jezik 1, politologija i socijalni radPoložili su sljedeći studenti: Petar RadošMarko LasićAnte Ćevan
Ispit iz kolegija Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave nije nitko položio.
 Ispit iz kolegija  Politička kultura položili su:Ružica Ereš Martina NižićKristina Ćutuk Franimir Sesar Ispit iz kolegija Feminističke teorije položili su:Ivana ŠaracMladen ŠunjićMarija PrkačinIspit iz kolegija Politički...
Ispit iz kolegija Javne politike položili su:Marijana PrimoracIvan SkelinIvan RagužMarijana PrusinaDaria Galić Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika nije nitko položio.

Stranice

Studijske grupe