Rezultati ispita

Javno mnijenje - rezultati ispitnog roka (5.07.2017.)Matea Bašić  2Marija raguž  1Katarina Grgić  3Usmeni dio ispita i upis ocjena održati će se  14.07.2017. u 13.30 sati.
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:1.      SARA RADIĆ2.      ANTONIA ČAVLINA3.      MONIKA PERIĆUsmeni ispit održat će se u srijedu, 5. srpnja 2017. u 8.30.
Upravljanje projektimaRezultati ispita održanog 28.06.2017. godine.Prezime i imeocjenaČelan Manuela3Brajković Sanja2Nenadić Josipa2Ostojić Bernarda3Pejak Nikola2 -         Usmeni dio ispita održat će se u...
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Tehnike odnosa s javnošću:1. Jelena Čuljak                            dobar...
Pismeni ispit iz kolegija Medijski sustavi položili su:Darija Mijatović  2Matijana Ćurčić   2Melani Puljić - Vlahić   2-3Šima Rozić   2______________________Ana Perković   1-2Maja Bevanda   1-2Usmeni dio ispita i...
Pismeni ispit iz kolegija Pravni aspekti odnosa s javnošću položili su:Maja Pašalić    3Monija Markić   3______________________Ines Đurković - Tomič   1- 2Ivan Čupić    1- 2Usmeni dio ispita i upis...

Stranice

Studijske grupe