Rezultati ispita

Kolokvij II održan 10. siječnja 2018. god.Položili su:1. Ivana Matić2. Ana Dominović3. Ivana Filipović4. Martina galić5. Antonija Karačić6. Ana Krolo7. mario Maglica8. Frančeska Primorac9. Stipe Suton10. Marijana Marić11. Matea Dragičević12. Mario...
Upravljanje projektima Rezultati kolokvija 1 održanog 13.12.2017.IME I PREZIMEBROJ BODOVAMARIO ZOVKO27VIKTOR NALETELIĆ40MARKO LJUBIČIĆ36IVAN BANČIĆ31GABRIJEL P… 7525/R43ZVONIMIR JANKOVIĆ44IVAN DŽOIĆ33ANDREJ PETROVIĆ30DORIS RADOŠ29TEA...
Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Statističke metode su sljedeći: Broj indeksaPostotak (%)473653%531431%543533%612627%617422%622658%644416%654073%677248%677441%677544%677731%677823%678145%678253%678534%679050%679544%679744%679820%679934%680747%...
Kolokvij održan 27.11.2017. god.Položili su:1. Niko Leko2. Vinko Palac3. Mario Varešković4. Vlado Prpić5. Ana Dominović6. Trpimir Ivanković7. Josip Galić8. Antonija Karačić9. Fran Drmać10. Ivo Ćurić 11. Marko Krezić12. Gabriel Vlahić - Puljić13...
Kolokvij održan: 20.11.2017. god.Položili su:1. Marko Banović2. Marijana Marić3. Matej Čolak4. Luka Stanislav Kordić5. Ivan Domić6. Josip Ćenan7. Ivan Bošnjak- Matić8. Stipe Suton9. Ivan Lučić10. Marin Lesandrić11. Darko Bošković12. Matea...
Ocjene s apsolventskog roka iz Statističkih metoda su unešene u ISS.

Stranice

Studijske grupe