Rezultati ispita

Kolokvij iz kolegija Suvremeni engleski jezik 2 koji je održan 15. svibnja su položili: 1. Šalinović Paula2. Jukić Petar3. Mišetić Katarina4. Seferović Andrea5. Gabrić Iva6. Bošnjak Ivan7. Cvitković Albert8. Jukić Sanja9. Lovrić Nikola10....
Položili su:UVOD U LINGVISTIČKI STUDIJKatarina Grgić, Monika Perić, Luka Jakovljević, Raffaela L. Kozina, Danijela Dusper, Nives Tošić, Ivana Stanić, Katarina ŽivkovićUSVAJANJE DRUGOG ILI STRANOG JEZIKAValentina Pavlović, Josipa Bošnjak, Dario...
Prvi test nitko nije položio.Drugi test su položile:Grbešić DianaMilas AntoniaPerišić MarijaRadovi se mogu vidjeti u vrijeme konzultacija.Doc.dr.sc. I. Grbavac / dr.sc. L. Mustapić, viša asist.
Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 2 koji je održan 28. travnja 2017. su položili: 1. Aničić Marino2. Seferović Andrea3. Šimić Mirjana - uvjetno4. Buljan Apolonija5. Tankuljić Ivana - uvjetno6. Barać Jelena - uvjetno7. Antunović...
Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 2 koji je održan 28. travnja 2017. je položio: Milas Domagoj - uvjetno Usmeni ispit će biti u petak 5. svibnja u 9h.U isto vrijeme svi studenti mogu pogledati svoje radove.
Pismeni dio ispita položili su:Suvremeni engleski jezik 51.      Ivan Gajić2.      Erna Šenda3.      Manuela Tolić4.      Daria Krajina –...

Stranice

Studijske grupe