Rezultati ispita iz kolegija Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija BiH (21.2.2018.)

Student - broj indeksa 5513, vrlodobar (4),

Student - broj indeksa 6336, nije pristupio.

Studenti imaju mogućnost doći u petak, 23. veljače 2018. god., u 9h u kabinet Odjela i pogledati svoj rad. 

Tada će biti i upis ocjena u ISS sustav. 

Studijske grupe