Zajednički kolegiji

31.01.18 - 14:45
Drugi kolokvij iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Amra Hodžić   3-4Anamarija Bilić    2-3Barbara Smoljan   2-3Dajana Slipac  2-3Daniela Tadić   4Domagoj Petrović...
31.01.18 - 14:43
Pismeni ispit iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Ana Kuzman   2Ana Marija Petrićević   1-2Anica Pehar    2Anita Lulić  3Barbara Matijaš 3Dajana Medić   3-4Davor...
30.01.18 - 11:58
Pismeni ispit su položili sljedeći studenti:1.         Anđela Ćosić2.         Katarina Jovanović Eferović3.         Iva Pavić4....
30.01.18 - 10:44
Rezultati predroka – Osnove psihologije/izborni C (30.01.2018)Ispit su položili:8556                      (5)8545    ...
30.01.18 - 10:06
Drugi kolokvij iz predmeta Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Ana Margeta  2Ana Rajić  3Andrea Marić  4Anita Ivanković  3-4Anita Šarić  2-3Antonija Marić  2-3Doris Bilavčić  3Dragica Andrić...
24.01.18 - 10:59
Predrok iz kolegija PROJEKTI EU FONDOVA održati će se 26.1.2018. (petak) u  15h u dvorani „Sokart“.Prvi ispitni rok iz kolegija PROJEKTI EU FONDOVA održati će se 31.1.2018 (srijeda) u 9h u dvorani „Sokart“. 

Stranice

Studijske grupe