Obavijesti

15.06.18 - 12:05
Ispit iz kolegija Primjena računala u nastavi održat će se u petak, 29. lipnja 2018. u 15 sati.  
06.06.18 - 08:58
Predavanja iz kolegija Primjena računala u nastavi održat će se u ponedjeljak, 11. lipnja 2018. u 15 sati.
29.05.18 - 08:26
Ispit iz kolegija Metodika nastavnog rada održat će se u srijedu, 6. lipnja 2018. u 16 sati. (učionica br. 27.)
25.05.18 - 15:39
Ispit iz kolegija Rad s djecom s teškoćama u razvoju održat će se u subotu, 9. lipnja 2018. u 11 sati.
24.05.18 - 15:25
Ispit iz kolegija Didaktika održat će se u petak, 1. lipnja 2018. u 16 sati.
08.05.18 - 12:38
Predavanja iz kolegija Primjena računala u nastavi održat će se u utorak, 15. svibnja 2018. u 16 sati.

Stranice

Edukacijska grupa predmeta