Jezici

Ispitni kalendar - Politologija

Politologija – ispitni rokovi u ak. godini 2016./2017.

Naziv kolegija

 

Ljetni rokovi

Jesenski rokovi

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

Uvod u političku znanost 1

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Sistematska sociologija

16. 6. u 11 sati

30. 6. u 11 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Informatika (stari)

15. 6. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

14. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

12. 6. u 10 sati

26. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Osnove ekonomske politike (stari)

13. 6. u 9 sati

27. 6. u 9 sati

29. 8. u 9 sati

12. 9. u 9 sati

Politička ekonomija

13. 6. u 9 sati

27. 6. u 9 sati

29. 8. u 9 sati

12. 9. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

14. 6. u 12 sati

11. 7. u 13 sati

 

Temeljni filozofski koncepti (stari)

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

29. 8. u 12 sati

12. 9. u 12 sati

Uvod u filozofiju

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

29. 8. u 12 sati

12. 9. u 12 sati

Uvod u političku znanost 2

12. 6. u 8 sati

23. 6. u 10 sati (pismeni)

26. 6. u 8 sati (usmeni)

4. 9. u 8 sati

18. 9. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

19. 6. u 10 sati

3. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

16. 6. u 12 sati

30. 6. u 12 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Akademsko pismo

12. 6. u 14 sati

26. 6. u 14 sati

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Engleski jezik (stari)

16. 6. u 15 sati

29. 6. u 15 sati

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Engleski jezik 1

16. 6. u 15 sati

29. 6. u 15 sati

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Engleski jezik 2

16. 6. u 15 sati

29. 6. u 15 sati

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Njemački jezik (stari)

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Njemački jezik 1

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Njemački jezik 2

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

12. 6. u 10 sati

26. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Interpersonalna komunikacija

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Marginalne skupine u društvu

16. 6. u 9 sati

30. 6. u 9 sati

5. 9. u 9 sati

19. 9. u 9 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

Politički sustavi (stari)

13. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Uvod u političke sustave

13. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Međunarodni politički odnosi 1

12. 6. u 9 sati

26. 6. u 9 sati

4. 9. u 9 sati

18. 9. u 9 sati

Političke doktrine i ideologije

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Javne politike

20. 6. u 11 sati

4. 7. u 11 sati

4. 9. u 16 sati  

18. 9. u 16 sati

Uvod u političku etiku

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Političko komuniciranje

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

29. 8. u 13 sati

12. 9. u 13 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

8. 9. u 10 sati

22. 9. u 10 sati

Informatika (stari)

15. 6. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

14. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Politička sociologija

16. 6. u 11 sati

30. 6. u 11 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Međunarodni politički odnosi 2

12. 6. u 10 sati

26. 6. u 10 sati

4. 9. u 10 sati

18. 9. u 10 sati

Teorije države (stari)

14. 6. u 13 sati

29. 6. u 13 sati

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Uvod u teorije države i prava

14. 6. u 13 sati

29. 6. u 13 sati

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Kantova politička misao

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Politički marketing

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

29. 8. u 13 sati

12. 9. u 13 sati

Uloga međunarodne zajednice u BiH

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Međunarodna zajednica i BiH (stari)

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

Politički sustav BiH

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9.  u 11 sati

Pravni i politički sustav BiH (stari)

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9.  u 11 sati

Suvremena političko-filozofska misao

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Suvremena političko-filozofska misao 1 (stari)

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Suvremena političko filozofska misao 2 (stari)

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Međunarodna politička ekonomija

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Međunarodni ekonomski odnosi (stari)

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Povijest diplomacije

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Teorija i praksa diplomacije 1 (stari)

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Teorija i praksa diplomacije 2 (stari)

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Političke stranke

15. 6. u 11:30 sati

29. 6. u 11:30 sati

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Izborni sustavi

15. 6. u 11:30 sati

29. 6. u 11:30 sati

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

15. 6. u 11:30 sati

29. 6. u 11:30 sati

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Integracijski dometi Europske unije

12. 6. u 11 sati

26. 6. u 11 sati

4. 9. u 11 sati

18. 9. u 11 sati

Mediji i politika

12. 6. u 11 sati

26. 6. u 11 sati

15. 9. u 11 sati

29. 9. u 11 sati

Politika okoliša

14. 6. u 11 sati

28. 6. u 11 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Politička psihologija

12. 6. u 8 sati

26. 6. u 8 sati

12. 9. u 8 sati

26. 9. u 8 sati

Komparativna politika

13. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Kantova politička misao (stari)

20. 6. u 10 sati

4. 7. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Interkulturalno razumijevanje

12. 6. u 12 sati

26. 6. u 12 sati

4. 9. u 12 sati

18. 9. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

16. 6. u 11 sati

30. 6. u 11 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

12. 6. u 13 sati

26. 6. u 13 sati

4. 9. u 13 sati

18. 9. u 13 sati

Politička i vojna povijest

14. 6. u 12 sati

21. 6. u 12 sati

6. 9. u 12 sati

13. 9. u 12 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

14. 6. u 13 sati

29. 6. u 13 sati

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

13. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Politički sustav Izraela

13. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Osnove teorije vanjske

politike s vanjskom politikom BiH

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

16. 6. u 10 sati

30. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave

20. 6. u 11 sati

4. 7. u 11 sati

4. 9. u 16 sati  

18. 9. u 16 sati

Komparativni politički sustavi

13. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Suvremena geopolitika

16. 6. u 11 sati

3. 7. u 11 sati

8. 9. u 10 sati

22. 9. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

12. 6. u 14 sati

5. 7. u 14 sati

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Suvremena diplomacija

12. 6. u 14 sati

26. 6. u 14 sati

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Socijalna politika

19. 6. u 15 sati

3. 7. u 15 sati

4. 9. u 15 sati

18. 9. u 15 sati

Populacijska politika

14. 6. u 13 sati

21. 6. u 13 sati

6. 9. u 13 sati

13. 9. u 13 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

20. 6. u 12 sati

4. 7. u 12 sati

4. 9. u 16 sati  

18. 9. u 16 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

7. 9. u 12 sati

21. 9.  u 12 sati

Politička kultura (stari)

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9.  u 11 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

12. 6. u 15 sati

26. 6. u 15 sati

28. 8. u 15 sati

11. 9. u 15 sati

Radno i socijalno pravo

16. 6. u 10 sati

30. 6. u 10 sati

8. 9. u 10 sati

22. 9. u 10 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

 

Politička kultura

13. 6. u 13 sati

27. 6. u 13 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9.  u 11 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU (zamjenski)

12. 6. u 14 sati

5. 7. u 14 sati

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Regionalizam i regionalizacija (stari)

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Politička antropologija

16. 6. u 11 sati

30. 6. u 11 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

13. 6. u 9 sati

27. 6. u 9 sati

29. 8. u 9 sati

12. 9. u 9 sati

Znanost o miru

16. 6. u 10 sati

5. 7. u 11 sati

8. 9. u 11 sati

22. 9. u 11 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira (stari)

16. 6. u 10 sati

5. 7. u 11 sati

8. 9. u 11 sati

22. 9. u 11 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

15. 6. u 11:30 sati

29. 6. u 11:30 sati

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

12. 6. u 9 sati

26. 6. u 9 sati

30. 8. u 9 sati

13. 9. u 9 sati

Feminističke teorije

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

7. 9. u 11 sati

21. 9.  u 11 sati

Projekti EU fondova

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Europeizacija javnih politika

20. 6. u 12 sati

4. 7. u 12 sati

4. 9. u 16 sati  

18. 9. u 16 sati

Teorije nacije i nacionalizma

12. 6. u 9 sati

23. 6. u 11 sati (pismeni)

26. 6. u 9 sati (usmeni)

30. 8. u 11 sati

13. 9. u 11 sati

Suvremene politološke teorije

19. 6. u 11 sati

7. 7. u 11 sati

4. 9. u 11 sati

18. 9. u 11 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH

12. 6. u 11 sati

26. 6. u 11 sati

4. 9. u 15 sati

18. 9. u 15 sati

 

Studiji