PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA- predrok

Prethodno dogovoreni predrok iz kolegija održat će se u srijedu, 06. lipnja, u sljedećim terminima:

u 18.15h (amf. Sokrat)- za studente čije prezime počinje slovima A-L;

u 19.00h -za studente čije prezime počinje slovima LJ-Ž. 

Mole se studenti da poštuju raspored. 

Predroku mogu pristupiti isključivo studenti koji su ispunili obveze u kolegiju. 

STUDIJSKE GRUPE