Otvoren natječaj za mobilnost studenata na Sveučilištu u Granadi u okviru Erasmus+ programa

Otvoren je natječaj za mobilnost studenta na Sveučilištu u Granadi za zimski semestar 2018./2019. za sva tri studijska ciklusa. Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da prilikom prijave imaju na umu ukoliko biraju kolegije koji se izvode samo na španjolskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju španjolskog jezika, međutim ukoliko ga nemaju imaju priliku polagati isti online na  Sveučilištu u Mostaru (početkom 6. mjeseca) te ga trebaju steći prije odlaska na razmjenu. Ukoliko biraju kolegije koji se izvode na engleskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju engleskog jezika osim studenata engleskoga jezika i književnosti koji nisu u obvezi dostaviti certifikat. Zainteresirani kandidati dužni su do 10.5.2018. dostaviti na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen aplikacijski obrazac

2. CV

3. motivacijsko pismo

4. prijepis ocjena (hrvatski i engleski)

5. službeni certifikat o znanju engleskog/ španjolskog jezika

Više informacija vezanih za natječaj može se pronaći na sljedećim linkovima:

Language requirements

Information for partners

Za sve upite i nejasnoće studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta.