Teorija konflikata / Civilno društvo - termini nastave

Nastava iz izbornog C kolegija Teorija konflikata održavati će se utorkom, od 9:45, u amfiteatru Sokrat

Nastava iz izbornog C kolegija Civilno društvo održavati će se ponedjeljkom, od 13:15, u učionicom 23

STUDIJSKE GRUPE