Motivacija za učenje- VAŽNA OBAVIJEST!

Upis ocjena održat će se u petak, 15. rujna. 

Studenti trebaju donijeti indekse u 10.30h, ured br. 60. 

STUDIJSKE GRUPE