Psihologija odgoja i obrazovanja- rezultati ispita održanog 06. rujna

Ispit su položili sljedeći studenti: Boris Blažević, Ana Brkić, Jelena Đerek, Katarina Galić, Diana Grbešić, Tonina Ibrulj, Jelena Nikić, Gabrijel Prusina i Ivana Soldo.

Studenti će biti naknadno obaviješteni o terminu upisa ocjena.

STUDIJSKE GRUPE