Motivacija za učenje- rezultati ispita

Ispit iz kolegija (održan 06. rujna) položili su Ana Lončar i Kristijan Musa.

Obavijest o terminu upisa slijedi naknadno. 

STUDIJSKE GRUPE