Obavijest o razredbenom postupku za upis studenata na preddiplomski Studij odnosa s javnošću u akademskoj 2017/2018 godini


SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

DISLOCIRANA NASTAVA U BRČKOM

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru vrši upis studenata na preddiplomski Studij odnosa s javnošću u akademskoj 2017/2018 godini.

Preddiplomski studij traje tri godine (6 semestara, 180 ECTS bodova), a po njegovu završetku stječe se zvanje bachelor (prvostupnik).

 

Uvjeti za upis

Pravo upisa imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu. Strani državljani trebaju prije upisa nostrificirati svoje svjedodžbe iz srednjih škola u nadležnom Ministarstvu.

U  svrhu prijave za upis treba dostaviti:

1. Izvadak iz matične knjige rođenih i vjenčani list (ako je mijenjano prezime)

2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature. (Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o    istovrijednosti svjedodžbi)

3. Potvrdu o prebivalištu ili boravištu

4. Preslika osobne iskaznice

5. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta 3381302232118902 kod UniCredit bank d.d. Mostar

 

Prijave će se zaprimati od 19. lipnja do 15. rujna 2017. godine od 11 do  13 sati na adresi Miroslava Krleže 3, Brčko (zgrada Napretka, prvi kat).

 

Upisne kvota za preddiplomski Studij odnosa s javnošću

Studij

Redoviti

Redoviti

uz pl.

Izvanredni

Strani studenti

                

Ukupno

 

Redoviti uz plaćanje

Izvanredni

 

Odnosi s javnošću

-

25

20

3

 

2

50

Ukupno

-

25

20

3

 

2

50

 

Nakon završetka razredbenog postupka upisi u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 10. do 14. srpnja 2017. Pristupnici koji ne izvrše upis u tom vremenu, gube pravo upisa.

Prilikom upisa studenti će trebati priložiti sljedeće:

- indeks i upisni materijal

- dvije fotografije (format 4/6)

- originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili uz prijavu)

- dokaz o uplaćenim troškovima upisa (Uplate vršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta pri UniCredit Bank 3381302232118902)

- dokaz o uplati od 10 KM na žiro-račun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 sa naznakom za Studentski Zbor

- Potvrda o prijavljenom boravku za strane državljane

 

 

Cijena studija je 900,00 KM po semestru, odnosno 1800,00 KM za akademsku godinu.

 

Informacije o upisima mogu se dobiti u uredu Filozofskog fakulteta u Brčkom i na brojeve telefona:

Mostar – 036/355-404

Orašje – 031/717-196

te na e-mail: nikolina.antic89@gmail.com i studentskareferada.ffmo@gmail.com

 

                                                                      

 

                              Dekan

                                                                                                prof. dr. sc. Zoran Tomić