Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar

Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar akademske 2016./17. bit će dostupna u ISS-u od 02.06. do 09.06. 

U slučaju da na jednom predmetu predaje više asistentata, student prilikom popunjavanja ankete bira odgovarajućeg asistenta.

ANKETE SU ANONIMNE, prilikom davanja odgovora na anketu, odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu, neće se moći ustanoviti koji je student dao kakve odgovore.