prof. dr. sc. Živko Nižić

Email: znizic@unizd.hr

Ured: 2-3

Konzultacije: prije i nakon predavanja

Biografija

Ustanova zaposlenja:

red. prof. u miru (Sveučilište u Zadru)

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

Rođen u Zadru. Diplomirao na 1968. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru (1968.). Magistrirao 1983. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Nikola Jakšić, zadarski književnik, prevodilac i rodoljub (1762–1841). Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zadru s temom Kolizijske kulture u prozi Fulvija Tomizze (1991.).

Znanstvena i stručna djelatnost

Nositelj kolegija iz talijanske književnosti i talijanskog teatra na Sveučilištu u Zadru na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Predavao više godina kao gostujući profesor u Puli (1994.-2002.) i Splitu (2003.-2010.). Dugogodišnji voditelj Filodramske grupe zadarskog Odjela za talijanistiku. U više navrata bio predstojnik Odsjeka, odnosno pročelnik Odjela za talijanistiku. Bio prodekan Filozofskog fakulteta u Zadru te prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru. Mentor pri izradi završnih i diplomskih radova i doktorskih disertacija. Stručni i znanstveni rad prvenstveno je orijentiran na dodire, kolizije i hrvatsko-talijanska prožimanja te teatar u duhu najbolje tradicije zagrebačke talijanističke škole. Sudjelovao s izlaganjem na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu i održao niz pozvanih predavanja. Autor je 7 knjiga (dvije u koautorstvu), uredio je 3 zbornika radova i objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova. Dobitnik je nagrade za znanstveni rad „Frano Čale“ Talijanskog kulturnog instituta u Zagrebu (2000.).

Projekti:

Sudjelovao kao voditelj i istraživač na više znanstvenih domaćih i međunarodnih projekata. - voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ana Vidović i okruženje, romansko-hrvatska simbioza i preporod (1992.-1995.) - voditelj znanstvenog projekta Niccolò Tommaseo i tisak (2002.-2007.) - istraživač i koordinator za Hrvatsku međunarodnog znanstvenog projekta Interreg Viaggiadr (2004.-2006.) - istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu „Civiltà veneta e umorismo in Italia e Dalmazia. Il giornalismo umoristico-satirico in istroveneto e dalmatoveneto nelle riviste italiane dell’Adriatico orientale” (2011.-2014.), - član znanstvenog odbora i Savjeta međunarodnog centra CISVA.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html