red. prof. dr. Željko Uvanović

Email: uvanovic@gmail.com

Ured: 49

Konzultacije: po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Biografija

 Željko Uvanović – studij engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti diplomirao u srpnju 1991. Jednogodišnji je stipendist DAAD-a (Bonn, 1996./1997.) i ESKAS-a (Bern, 1999./2000.) te stipendijski alumnus UGh Kassel, Freie Universität Berlin i Sveučilišta u Zürichu. Titulu magistra znanosti (teza o dramskom djelu G. Hauptmanna) stekao je 1998. a titulu doktora znanosti (teza o motivu potrage za ocem nakon 1945. u njemačkoj proznoj književnosti) 2001. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. Sudjelovao kao istraživač u dvama projektima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (prof. dr. M. Bobinac), jednokratno pozvan eksterni istraživač u trima projektima (na FFOS, prof.dr. M. Nikčević;  ADU UNIZG, prof. dr. Petlevski; Institut za etnologiju i folkloristiku UNIZG, prof. dr. A. Zaradija Kiš) s publikacijom radova u zbornicima financiranim iz tih projekata. Voditelj jednogodišnjeg znanstvenog sveučilišnog projekta UNIOS INGI 2015-11 s međunarodnim sudjelovanjem (gostujuća istraživačica prof. dr. Kamilla Elliott, Univ of Lancaster, UK). Brojna konferencijska priopćenja u više europskih zemalja. Publicira na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku. Dobitnik je Zahvalnice FF SVEMO za doprinos razvoju studija njemačkog jezika I književnosti (Mostar, 2014.) i Plakete za izvrsnost u znanstvenoj djelatnosti 2010.-2015. FF SVEMO (Mostar, 2016.)    

Znanstvena i stručna djelatnost

 

https://sites.google.com/site/zeljkouvanovic

Popis objavljenih radova

 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211164&lang=EN