Doc.dr.sc. Zoraida Demori Staničić

Email: zdstanicic@h-r-z.hr

Ured: 43

Konzultacije: Nakon predavanja.

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

 

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

Završila Klasičnu gimnaziju Splitu. Godine 1977. diplomirala studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1980. Fakultet vanjske trgovine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala 1996., a doktorirala 2012. godine.

Od 1977. do 2000. zaposlena u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu kao konzervator povjesničar umjetnosti, a od 2000-2005. kao viši inspektor zaštite kulturnih dobar. Popisala, stručno obradila veliki broj kulturnih dobara širom Dalmacije, sudjelovala u zaštitnim radovima i prezentaciji brojnih zbirki sakralne umjetnosti. Otkrila, interpretirala i valorizirala niz umjetničkih djela, aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i u pripremama brojnih domaćih i stranih izložbi o baštini. Od 2005. godine zaposlenik Hrvatskog restauratorskog zavoda. Objavljuje znanstvene i stručne radove. Suradnik Hrvatske enciklopedije, Likovne enciklopedije Hrvatske i Hrvatskog leksikona. Od 1980. uključena u znanstvene projekte Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1980. do 2011. član uredništva časopisa „Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmacij“i, a od 2010. godišnjaka „Portal“. Od godine 1997. sudjeluje u osnivanju studija konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu definirajući studijski program i organizirajući nastavu u kojoj aktivno djeluje. Kao mentor i komentor sudjeluje u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji na Sveučilištima u Splitu i Zagrebu te Filozofskom fakultetu u Zadru. Nositelj ordena  Republike Hrvatske „Danice hrvatske s likom Marka Marulića“ (1997.)  i konzrvatorske nagrade „Vicko Andrić“ (2001.).

1977. Diploma  o završenom diplomskom studiju povijesti umjetnosti i stjecanje zvanja prof. povijesti umjetnosti i engleskog jezika

1996. Diploma o završenom poslijediplomskom obrazovanju i stjecanje stupnja  magistra znanosti u polju  povijesti umjetnosti

2012. Diploma o završenom doktorskom studiju i stjecanje naslova doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti umjetnosti, znanstvene grane povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

Trenutačno obavlja funkciju pročelnika Službe za odjele izvan Zagreba u Hrvatskom restauratorskom zavodu

Znanstvena i stručna djelatnost

Znanstveni i stručni skupovi (aktivno sudjelovanje)

·         „Ladanjska arhitektura na Makarskom primorju“, V. Dani Cvita Fiskovića, Orebići, Korčula, Dubrovnik, 01. – 06. listopada 2001.

·         „Dva priloga dubrovačkoj slikarskoj baštini“, VI. Dani Cvita Fiskovića, Hvar - Stari Grad - Kaštela - Split, 29. rujna – 03. listopada 2002.

·         „Umjetnički vez iz vremena renesanse na Jadranu“, VIII. Dani Cvita Fiskovića, Dubrovnik-Boka Kotorska 6. – 10. listopada 2004.

·         „Nova saznanja o figuralnom vezu mletačkih radionica 14. stoljeća – vezeni antependiji iz Zadra i Dobrinja u svjetlu novih istraživanja“ IX. Dani Cvita Fiskovića, Orebići – Korčula - Ston 4. do 07. listopada 2005.

·         „Doprinos slikarstvu Quattrocenta u Splitu“, X. Dani Cvita Fiskovića, Split 19.- 21. lipnja 2006.

  • „Doprinos Dubrovačkoj slikarskoj školi“ i „Ikone kao zavjetne slike i njihovi naručitelji“,  XI. Dani Cvita Fiskovića, Orebići, 17. – 20. rujna 2008.

·         „The Cult of Saint Lorenzo Giustiniani in Dalmatia and his Representations in Painting and Sculpture“ international scientific conference Venetian Heritage on the Shores of the Adriatic Sea: Artistic Exchange between the Terraferma, Istria and Dalmatia in the Seventeenth- and Eighteenth Centuries, Izola, (Slovenia), 9th –11th September 2009.

  • „Ikone i radionice: umjetnici i modeli "kretsko-venecijanske škole" 15/16. stoljeća“, XIII. Dani Cvita Fiskovića, Orebići 04. – 07. listopada 2012.
  • „Katedrala sv. Marka u Makarskoj – nastanak i mijene“, IIC skup „Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove  Split – Trogir, 25. – 27. rujna 2013.
  • Teoretski aspekti konzervacije i restauracije misnice inv. br. C035 iz Župne crkve sv. Stjepana u Motovunu“ „Etički pristup umjetninama od tekstila“, Zagreb Muzej Mimara 23. – 25. listopada 2013.
  • -„Ikone Bogorodice s Djetetom iz 14. stoljeća na Jadranu“: XIV. Dani Cvita Fiskovića Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu  Orebić-Korčula 1.– 3. listopada 2014
  • Thomas Graham Jackson and the drawings of icons in Hvar Cathedral“:  International Conference DISCOVERING DALMATIA Dalmatia in 18th and 19th century  travelogues, pictures and photographs Split  21. 05. 22. 05.
  • „Miracle Performing Icons in Dalmatia“ Deveti međunarodni  znanstveni skup ikonografskih studija „Ikone i ikonologija“, Rijeka 1-4. lipanj 2015-,  Rijeka, 01 – 04 June, 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences (University Campus, Trsat), Clinton (MA, USA), 11 – 13 June, 2015  Museum of Russian Icons
    -    „Likovna baština augustinaca u Dalmaciji,“ Augustinci međunarodni skup listopad 2015. Rijeka

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html