Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
doc. dr. Davorka Topić Stipić davorkats@gmail.com 53 Socijalni rad Ponedjeljak, 10 - 11h Utorak, 10 - 11h
V. asist. Denis Kuzmanović denis.kuzmanovic@gmail.com 38 Engleski jezik i književnost srijeda i četvrtak od 13:00 do 14:00
Asist. Dijana Jurčić dijana.jurcich@gmail.com 38 Engleski jezik i književnost utorak 12:00-13:00 i četvrtak 13:00-14:00
prof. dr. sc. Dijana Korać dijana.korac@sve-mo.ba 42 Povijest utorkom i srijedom u 11,30 sati
doc. dr. sc. Dijana Pinjuh dijana.pinjuh@sve-mo.ba 2-8 Povijest ponedjeljkom i četvrtkom u 10 sati
prof. dr.sc. Dijana Vican dvican@unizd.hr 44 Socijalni rad Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
doc. dr. sc. Dinka Kovačević dikovace@gmail.com 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
v. asist. Domagoj Galić galadomagoj@gmail.com 57 Politologija Srijedom 14:00 – 15:00 sati
prof. dr. Dragan Babić dragan.babic@tel.net.ba - Socijalni rad Putem najave na e-mail adresu. Mjesto konzultacija je Klinika za psihijatriju Mostar (odjel C).
Doc. dr. sc. Dragan Mišetić - - Politologija Po dolasku

Stranice