Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
V. asist. Ankica Odža ankicaodza@yahoo.com 40 Arheologija Ponedjeljkom, 12:00h.
doc. dr. Ante Komadina caritas-mostar@tel.net.ba - Socijalni rad Putem najave na e-mail adresu.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić auglesic@unizd.hr 40 Arheologija Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora.
asist. Antonija Čuljak antonija.scr@gmail.com 58 Socijalni rad Utorak od 15 do 16h.
Prof.dr.sc. Antun Karaman antun.karaman2@gmail.com 43 Povijest umjetnosti Nakon predavanja.
prof. dr. sc. Antun Lučić a_lucic@hotmail.com 52 Hrvatski jezik i književnost srijedom 10 – 11 sati
asist. Anđelka Oreč andelka.orec@gmail.com 53 Socijalni rad Utorak od 11 do 12h.
Doc. dr. sc. Anđelka Raguž andjelka.raguz@sve-mo.ba 38 Engleski jezik i književnost ponedjeljak i utorak 14:00-15:00
doc. dr. sc. Arta Dodaj artadodaj@gmail.com 60 Psihologija nakon predavanja
Asist. Barbara Martinović barbara.martinovic.bm@gmail.com 43 Povijest umjetnosti Ponedjeljak, 12:30

Stranice