Languages

Obavijesti za studente

27.02.2017 - 13:49
Povodom obilježavanja Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u srijedu, 1. ožujka 2017.
16.02.2017 - 13:56
Studenti strani državljani dužni su regulirati privremeni boravak na osnovu obrazovanja za tekuću akademsku 2016./2017. godinu, a sve potrebne informacije mogu dobiti na broj tel: 036/ 319 029 ili e-mail: tcmostar@sps.gov.ba Službe za poslove sa...
10.02.2017 - 14:54
Promocija diplomiranih studenata  koji su završili  preddiplomske i diplomske studije održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. godine u 11, 00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti dužni su doći u 10.30 sati radi...
09.02.2017 - 10:14
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET  Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, ur.broj: 04/I-93/17, Znanstveno-nastavno vijeće Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru raspisuje:...
31.01.2017 - 13:58
Zbog velikoga smanjenja zaliha krvi, a posebno krvne grupe 0- i 0+, na Filozofskom Fakultetu biti će organizirana izvanredna akcija darivanja krvi.Akcija je planirana u četvrtak, 2. veljače u vremenu od 10 do 12 sati u čitaonici Filozofskog...
30.01.2017 - 14:19
Tematski sastanak „Web stranica Filozofskog fakulteta, dostupnost i organizacija sadržaja na web stranici“Pozivaju se studenti na tematski sastanak u srijedu 01.02. u 13:15 u amfiteatru A. B. Šimić. Na sastanku će biti nazočni doc....

Pages