Languages

Simpozij "English - views, voices, people and places"

Studij engleskoga jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Društvom anglista u Bosni i Hercegovini (DAuBiH) organizira prvi simpozij Društva anglista u BiH - „English – views, voices, people and places“, koji će se održati 6. i 7. travnja na Filozofskome fakultetu.  Na Simpoziju sudjeluju nastavnici engleskog jezika i književnosti, te doktorandi sa svih  BH sveučilišta koji će predstaviti svoje radove na jednu od sljedećih tema:

- Uloga engleskoga jezika u BH društvu i obrazovanju
- Podučavanje engleskoga jezika u BiH
- Uporaba engleskoga jezika u društvenim medijima u BH kontekstu
- Karakteristike govornoga i pisanoga engleskog jezika
- Prijevodi sa i na engleski jezik u BH kontekstu
- Jezik i kultura
- Interkulturalni kontakti kroz engleski jezik
- Književnost zemalja s engleskoga govornog područja i podučavanje književnosti na engleskome jeziku
- Engleski jezik u riječima i slici
- Društveni mediji, itd.

Za doktorande je organizirana posebna sekcija, a bit će nagrađeno i najbolje njihovo izlaganje.

Plenarni govornici su:
- prof.dr.sc. Ilka Mindt, Sveučilište u Paderbornu, Njemačka
- prof.dr.sc. Gretchen Eick, Friends University, Kansas, SAD

Više informacija, kao i program izlaganja se može pronaći na web stranici simpozija: da.ff.sum.ba