Languages

Obavijest o promociji


Promocija diplomiranih studenata  koji su završili  preddiplomske i diplomske studije održat će se u petak, 1. prosinca 2017. godine u 11, 00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti dužni su doći u 10.30 sati radi protokola. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 160 KM. Uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381002202661957, a uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedan dana prije održavanja promocije. Promociji mogu pristupiti svi oni koji diplomiraju ili obrane završni rad do petka, 27. listopada 2017. godine.