Languages

Metodologija istraživanja u obrazovanju- obavijest

Predavanje iz kolegija Metodologija istraživanja u obrazovanju neće se održati u srijedu, 17.05.

O terminu nadoknade studenti će biti obavješteni na idućem predavanju, po rasporedu predavanja, 24.05. u 13.15 h.

STUDIJSKE GRUPE