Languages

Obavijesti

16.01.2018 - 12:06
Studenti kojima je potreban upis ocjene iz kolegija Teorijske osnove socijalnog rada i Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu trebaju dostaviti indeks u referadu do subote 20.1.2018. u 10h. Naznačiti na indeksu za koji kolegij se indeks...
10.01.2018 - 21:58
Mole se studenti da indekse za upis ocjena kod prof. dr.sc. Dijane Vican dostave u studentsku referadu najkasnije do subote, 13. siječnja, u 10h.
09.01.2018 - 11:22
Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar za studente preddiplomskog i diplomskog studija održat će se od 29. siječnja do 24. veljače 2018.godine.-Redoviti studenti uz plaćanje moraju priložiti: indeks sa uredno prikupljenim potpisima profesora (može...
08.01.2018 - 08:43
REZULTATI KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA UPRAVNO PRAVOPoložili su:1. Robert Kresić2. Antonija Žeravica3. Gabrijela Mijatović4. Antonija Čirko5. Lorena Tomić6. Ana Mikić7. Mihaela Sarić8. Ana Marija Baraban9. Marta Vukovarac10. Gabriela Katurić11. Sanja...
29.12.2017 - 15:19
Predrok iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju održati će se u petak, 19. siječnja, u 16h.
29.12.2017 - 15:18
Predrok iz kolegija Mediji i odgoj održati će se u petak, 19. siječnja, u 16h.

Pages